Vánoční koncert J.J.Ryba 2008

leták * program

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční - "Hej mistře..."

čtvrtek 25. prosince od 16.00 - kostel sv. Václava na Smíchově

sólisté: 

Záštitu nad koncertem převzali starosta Městské části Praha 5 JUDr. Milan Jančík, MBA a radní Michal Tuček


Předprodej vstupenek:
Kulturní klub Poštovka - Zahradníčkova 1118/2, Praha 5, tel.: 257 218 932, Infocentrum Praha 5 - Štefánikova 13,15  a 1 hodinu před koncertem v místě konání koncertu
Vstupné: 120 Kč, děti vstup volný


Při poslechu České mše vánoční Jakuba Jana Ryby prožíváme dnes vzácné chvíle klidu, míru a pohody. Jak tomu bylo v dobách dávno minulých, o tom čteme v kronice Aloise Jiráska U nás.

 … „Sloka dozpívána; vtom dole u sakristie zacinkal ostře zvonec. Regens chori sebou škubl, otočil se, kmitl se po stupínkách k varhanám. Usedl za nimi, vyvýšen nade všemi, nad zpěváky, nad hudebníky, vpravo, vlevo; ohlédl se ještě jednou po nich vzrušen, pokynul hlavou, mávl pravicí jako generál kordem svému šiku, pak ve hřbetě se  vzpřímiv, vztáhl ruce do kláves.
Předehra mše nešťastného Jakuba Jana Ryby, pastorální lahodné allegretto mírně veselé nálady vzezvučelo šerou prostorou prosté svatyně chudě osvětlené, a všechen jiný hlas utichl.
Farář Havlovický u oltáře dychtivě naslouchal výborné hře učitele Černého, na niž se těšil. On a všichni dychtivě čekali, co dál, až se pastýři ozvou. A již tu byli.

„Hej, mistře!“
Vstaň bystře!“

budil pastýř (znali ho, Michala Langrova) příjemným tenorem, a kostelem provanulo hnutí milého, očekávaného překvapení.

„Vzhlédni na jasnost,
 nebes na švarnost,
 krásu uhlídáš
v tento noční čas.
Hvězdy jsou dnes krásnější,
obloha teď jasnější,
měsíc krásně plápolá,
světlí jím sad, stodola.“

V odpověď zazvučel zhluboka hlas rozespalého starého pastuchy, svěžím však basem a pěkně, nebo byl pražského cvičení:

„Nu, nu, proč mi nedáš v spaní pokoje?
Proč mě nyní lekáš? Řekni jak je?“

… A varhany a housle, flétna a fagot malovaly ten „moldánkový, jemný hluk“; pastorální, měkká, lahodná hudba provázela zpěv. Vpadly svěží hlasy učitelova synka i Kalinova Jeníka, při „Gloria“ připojila se Kalinova sestra pěkným zpěvem, když všichni zajásali:

„Sláva budiž Bohu velikému,
pokoj lidu všemu pokornému – “

… Čisté, zbožné pohnutí povzneslo mysl Havlovického, když svěží, vysoké hlasy i jadrné mužské, v průvodu procítěné hudby tlumočily prostou modlitbu pastýřů v Betlemě:

„Ó děťátko milostivé,
budiž nám vždy dobrotivé.
Tobě se zde klaníme,
oběť svou zde činíme.
Obejmi nás láskou svou,
potěš tváří milostnou – – “

… Zpěv za zpěvem se nesl, až plným sborem za plné hudby zahlaholilo:

„Slavme Boha nejvyššího,
Syna jeho jediného
hudbami a kytarami,
varhanami, též cimbály,
píšťalami, též pak bubny – “

Regens chori spokojen, záře, že všechno šlo tak dokonale, vytáhl všechny rejstříky; s varhanami spustily ostatní nástroje fortissimo, i hlasy, jež pěly:

„ – Budiž veleben na věky, amen!
A – men – á – men! –

Na kůru si jen vydechli, regens chori jen sestoupil od varhan, už napravo na kruchtě zanotoval bělovlasý Vít s Lhotákem:

„Narodil se Kristus Pán,
radujme se!“

Veselá vánoční píseň zajásala celým kostelem, od oltáře ke dveřím, pod kůrem, na kruchtách, všude pronikala ven a nesla se přes zasněžené hroby dále k zaváté stráni v jasném klidu mrazivé, posvátné noci.

 

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021